Initiatiefnemers


Het initiatief voor de oprichting van Studenten Vrijwilligerswerk Delft is genomen door De Delftse Onderzoeksgroep Betrokken Studenten. De Delftse Onderzoeksgroep Betrokken Studenten (DOBS) bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Delfts Overleg (DO). Het DO wordt gevormd door de VerenigingsRaad (VeRa), de StudieVerenigingenRaad (SVR), studentenraadsfractie ORAS, studentenvakbond VSSD en gemeenteraadspartij Studenten Techniek In Politiek (STIP). Het Delfts Overleg is een informeel overleg waarin het merendeel van de studenten in Delft is vertegenwoordigd. Zij stelt zichzelf als doel regelmatig een project uit te voeren rond een actueel en student-gerelateerd onderwerp om tot aanbevelingen te komen vanuit het perspectief van de Delftse studentenwereld.

VERENIGINGSRAAD DELFT

De Verenigingsraad Delft (VeRa) is de Delftse Kamer van Verenigingen. Ze is het overkoepelend orgaan van studentengezelligheidsverenigingen in Delft en houdt zich voornamelijk bezig met het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en externe partijen. De VeRa vertegenwoordigt haar aangesloten verenigingen en de leden hiervan tegenover onder andere de TU Delft, de gemeente Delft en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

STUDIEVERENIGINGENRAAD (SVR)

De Studieverenigingenraad (SVR) is het overkoepelend orgaan van alle studieverenigingen aan de Technische Universiteit Delft. De SVR brengt de studieverenigingen van de TU Delft samen met als doel samenwerking en overleg te stimuleren. Samen met informanten wordt er in groepsverband naar oplossingen voor gezamenlijke problemen gezocht. De SVR faciliteert twee vergaderingen die maandelijks worden gehouden: de SVR-vergaderingen en de SVR-O vergaderingen. Bij de SVR komen de voorzitters van de studieverenigingen samen met de informanten en bij de SVR-O geldt dit voor de commissarissen onderwijs. Daarnaast neemt de SVR plaats in verschillende overleggroepen met als doel de samenwerking tussen verschillende studentenorganisaties te verbeteren.

STUDENTEN TECHNIEK IN POLITIEK (STIP)

Studenten Techniek In Politiek (STIP) is een gemeenteraadspartij in Delft, door studenten, en voor alle Delftenaren. De partij heeft zes van de 39 zetels in de gemeenteraad en een plek in de coalitie.  Bas Vollebregt is wethouder voor STIP, met de portefeuilles economie, cultuur en ruimtelijke ordening. STIP is daarmee uniek: wij zijn de enige studentengemeenteraadspartij in Nederland met een wethouder. STIP is in 1993 opgericht om de stem van studenten in de gemeenteraad te laten horen en samenwerking tussen de TU Delft en de gemeente te verbeteren.

STUDENTENVAKBOND VSSD

De VSSD is de grootste lokale studentenvakbond van Nederland. Voor alle ontwikkelingen die studenten aangaan zorgt de VSSD voor verbetering zoals op het gebied van onderwijs en huisvesting. Met meer dan drieduizend leden staat de VSSD sterk in haar schoenen. Om haar beleid ook landelijk uit te dragen is de VSSD aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Om de juiste problemen aan te pakken heeft de VSSD zes beleidsterreinen: huisvesting, hbo, maatschappij, onderwijs, inkomen en internationaal. 


ORGANISATIE RATIONELE STUDENTEN (ORAS)

Organisatie Rationele Studenten (ORAS) is een partij die sinds 1973 zitting neemt in de Centrale Studentenraad van de TU Delft. ORAS denkt en beslist mee over alle beleidszaken die betrekking hebben op studenten aan de hand van de drie pijlers: onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. De afgelopen jaren heeft ORAS 7 van de 10 zetels in de Studentenraad behaald. ORAS vertegenwoordigt de belangen van de Delftse student ook op landelijk niveau via het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).