ANBI-status

KVK-nummer: 74131702

RSIN: 859783200

 

 1. Naam: Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft
 2. Contactgegevens: Mijnbouwstraat 120, 2628RX Delft.
  Telefoonnummer: +31152784534.
  Algemeen email adres: Contact@studentenvrijwilligerswerkdelft.nl 

 3. Doelstelling: stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft heeft ten doel het bevorderen en centraliseren van het vrijwilligerswerk in Delft. Met name door studenten en andere inwoners van Delft met elkaar te verbinden door middel van vrijwilligerswerk, zowel mét als vóór elkaar. Alle studenten in Delft kunnen zich op deze manier ontwikkelen naast het curriculum van hunopleiding en tegelijkertijd bevordert de stichting de verbinding tussen alle inwoners van Delft. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 4. Het actuele beleid is hier te vinden. 
 5. Een overzicht van de huidige bestuursleden vindt u hier.
 6. Het meest recente jaarverslag is hier te vinden.
 7. Het meest recente financiële jaarverslag is hier te vinden. 
 8. Beloningsbeleid:
  De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen vakantie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurder aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als de bestuurder bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.